Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nha | Godialy.com

Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nha | Godialy.com - Bán bộ phát wifi gia lâm

Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nha | Godialy.com Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nhaGIA LAM
Hành chính[sửa]

Có 22 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 2 thị trấn và 20 xã, cụ thể:

[ẩn]

x
t
s

Các xã, thị trấn trực thuộc huyện Gia Lâm

Thị trấn (2) Trâu Quỳ (huyện lị) · Yên Viên

Xã (20) Bát Tràng  · Cổ Bi  · Đa Tốn  · Đặng Xá  · Đình Xuyên  · Đông Dư  · Dương Hà  · Dương Quang  · Dương Xá  · Kiêu Kỵ  · Kim Lan  · Kim Sơn  · Lệ Chi  · Ninh Hiệp  · Phù Đổng  · Phú Thị  · Trung Mầu  · Văn Đức  · Yên Thường  · Yên ViênVề mặt địa lý, huyện Gia Lâm được phân ra làm hai khu vực, ngăn cách bởi dòng sông Đuống gồm:

Cụm Bắc Đuống: Thị trấn Yên Viên, Yên Viên, Yên Thường, Dương Hà, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu.
Cụm Nam Đuống: Thị trấn Trâu Quỳ, Cổ Bi, Đông Dư, Đa Tốn, Bát Tràng, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Văn Đức, Đặng Xá, Dương Xá, Phú Thị, Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi.

Đường phố[sửa]

Cổ Bi Nguyễn Bình
Đa Tốn Nguyễn Đức Thuận
Đặng Phúc Thông Nguyễn Huy Nhuận
Đình Xuyên Phan Đăng Lưu
Dương Hà Phù Đổng
Dương Quang Phú Thị
Hà Huy Tập Thiên Đức
Kiêu Kỵ Trâu Quỳ
Ngô Xuân Quảng Trung Màu


Giáo dục[sửa]

Thị trấn Trâu Quỳ có trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Xã Lệ Chi có trường cao đẳng dệt may

Xã Yên Thường có trường cao đẳng xây dựng

Giáo dục Phổ Thông[sửa]

Trên địa bàn huyện có nhiều trường Trung học phổ thông như trường Trung học phổ thông Yên Viên, trường Trung học phổ thông Dương Xá, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, Trường Trung học phổ thông quốc tế Wellspring(2011)

Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nha | Godialy.com

Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nha

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Lapdatwificongtyhn1 Lapdatwificongtyhn1 on 2013-12-21
00:18   

Bán bộ phát wifi gia lâm Call 0976334045 Gía rẻ sửa internet lan tại nhaGIA LAM
Hành chính[sửa]

Có 22 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 2 thị trấn và 20 xã, cụ thể:

[ẩn]

x
t
s

Các xã, thị trấn trực thuộc huyện Gia Lâm

Thị trấn (2) Trâu Quỳ (huyện lị) · Yên Viên

Xã (20) Bát Tràng  · Cổ Bi  · Đa Tốn  · Đặng Xá  · Đình Xuyên  · Đông Dư  · Dương Hà  · Dương Quang  · Dương Xá  · Kiêu Kỵ  · Kim Lan  · Kim Sơn  · Lệ Chi  · Ninh Hiệp  · Phù Đổng  · Phú Thị  · Trung Mầu  · Văn Đức...

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.