Tạp chí văn hóa RFI 2011.09.17 - Thanh Lan với những bản tình ca vượt thời gian | Godialy.com

Tạp chí văn hóa RFI 2011.09.17 - Thanh Lan với những bản tình ca vượt thời gian | Godialy.com - Trong bối cảnh thiếu vắng

Tạp chí văn hóa RFI 2011.09.17 - Thanh Lan với những bản tình ca vượt thời gian | Godialy.com Trong bối cảnh thiếu vắng các ca khúc có chất lượng, không ít người cũng đã bắt đầu tìm về những giá trị âm nhạc cũ . Những ca khúc mà ca sĩ Thanh Lan thể hiện cũng không nằm ngoài giá trị ấy. Mặc dù thời điểm khi Thanh Lan xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, trang thiết bị âm thanh và cách hòa âm phối khí còn sơ sài , nhưng những bản tình ca do Thanh Lan thể hiện vẫn luôn là những sứ giả âm nhạc quý giá.

Tạp chí văn hóa RFI 2011.09.17 - Thanh Lan với những bản tình ca vượt thời gian | Godialy.com

Tạp chí văn hóa RFI 2011.09.17 - Thanh Lan với những bản tình ca vượt thời gian

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Do Quang Trung Do Quang Trung on 2015-09-21
21:05   

Trong bối cảnh thiếu vắng các ca khúc có chất lượng, không ít người cũng đã bắt đầu tìm về những giá trị âm nhạc cũ . Những ca khúc mà ca sĩ Thanh Lan thể hiện cũng không nằm ngoài giá trị ấy. Mặc dù thời điểm khi Thanh Lan xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, trang thiết bị âm thanh và cách hòa âm phối khí còn sơ sài , nhưng những bản tình ca do Thanh Lan thể hiện vẫn luôn là những sứ giả âm nhạc quý giá.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.