Nghe đi mấy Gái....... Xây giấc mộng ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về Lá thư ướp mộng học trò Mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề Để rồi lỡ mối duyên thơ Ra đi chẳng giã từ Ngày | Godialy.com

Nghe đi mấy Gái....... Xây giấc mộng ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về Lá thư ướp mộng học trò Mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề Để rồi lỡ mối duyên thơ Ra đi chẳng giã từ Ngày | Godialy.com -

Nghe đi mấy Gái....... Xây giấc mộng ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về Lá thư ướp mộng học trò Mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề Để rồi lỡ mối duyên thơ Ra đi chẳng giã từ Ngày | Godialy.com

Nghe đi mấy Gái....... Xây giấc mộng ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về Lá thư ướp mộng học trò Mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề Để rồi lỡ mối duyên thơ Ra đi chẳng giã từ Ngày | Godialy.com

Nghe đi mấy Gái....... Xây giấc mộng ban đầu Yêu người thuở mới đôi mươi Em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố áo e...

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by A_Hưng TayGa Bikercare A_Hưng TayGa Bikercare on 2016-08-15
45:29   

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.