Đào tạo cao đăng dược, Đào tạo cao đăng y, Cao đăng điều dưỡng , Đào tạo cao đăng điều dưỡng , | Godialy.com

Đào tạo cao đăng dược, Đào tạo cao đăng y, Cao đăng điều dưỡng , Đào tạo cao đăng điều dưỡng , | Godialy.com - Thông báo tuyển sinh hệ c

Đào tạo cao đăng dược, Đào tạo cao đăng y, Cao đăng điều dưỡng , Đào tạo cao đăng điều dưỡng , | Godialy.com Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng Dược chính quy năm 2017.
Được phép của Bộ Lao động TB&XH, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, VB2 như sau:
1. Ngành đào tạo: Cao đẳng Dược - Hệ chính quy
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT (BTVH), học sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT, đối với hệ hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
4. Thời gian học:
- Học sinh tốt nghiệp THPT : Thời gian học 3 năm.
- Học sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT : Thời gian học 3 - 3,5 năm.
- Học sinh tốt nghiệp TC, TC Nghề, CĐ, CĐ nghề, ĐH : Thời gian học 1 - 2 năm.
5. Quyền lợi của học viên:
- Được hưởng học bổng và xét miễn giảm học phí theo quy định của Nhà trường.
- Được hỗ trợ vay vốn ngân hàng trong suốt quá trình học.
- Được hỗ trợ 70% học phí ngành độc hại theo quy định của Nhà nước.
- Được hỗ trợ học cùng lúc hai chuyên ngành Dược - Điều dưỡng hoặc Điều dưỡng - Dược và hoàn thành trong thời gian từ 2,5 - 3 năm.
- Đặc biệt sinh viên được giới thiệu việc làm thêm trong quá trình học và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Được miễn các môn đã học áp dụng với các học sinh đã học trường khác cùng chuyên ngành.
6. Chương trình đào tạo hợp tác quốc tế:
- Hợp tác với Viện GIZ - CHLB Đức đào tạo điều dưỡng viên đi học và làm tại Đức.
- Hợp tác với Viện JINNO (Nhật Bản) đào tạo điều dưỡng viên đi làm tại Nhật Bản.
7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Trường Cao đẳng Dược Hà Nội
Website: http://cdduochanoi.edu.vn; http://cdduochanoi.vn;
Email : truongcaodangduochanoi@gmail.com
Hotlines: , Hotline: 190069623 – 0473096923
Số 10 - Ngõ 4 - Phố Xốm - Phú Lãm – Q. Hà Đông - Hà Nội

Đào tạo cao đăng dược, Đào tạo cao đăng y, Cao đăng điều dưỡng , Đào tạo cao đăng điều dưỡng , | Godialy.com

Đào tạo cao đăng dược, Đào tạo cao đăng y, Cao đăng điều dưỡng , Đào tạo cao đăng điều dưỡng ,

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by y dược tuyển sinh y dược tuyển sinh on 2017-02-13
00:50   

Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng Dược chính quy năm 2017.
Được phép của Bộ Lao động TB&XH, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, VB2 như sau:
1. Ngành đào tạo: Cao đẳng Dược - Hệ chính quy
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT (BTVH), học sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT, đối với hệ hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
4. Thời gian học:
- Học sinh tốt nghiệp THPT : Thời gian học 3 năm.
- Học sinh chưa đỗ tốt nghiệp THP...

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.