Nghệ An: Nước thải trang trại nuôi tôm chảy thẳng ra biển | Godialy.com

Nghệ An: Nước thải trang trại nuôi tôm chảy thẳng ra biển | Godialy.com - Tại thị xã Hoàng Mai, tỉn

Nghệ An: Nước thải trang trại nuôi tôm chảy thẳng ra biển | Godialy.com Tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, mùi hôi thối nồng nặc cùng nước thải đen từ trại nuôi tôm trên địa bàn xả thẳng ra biển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nghệ An: Nước thải trang trại nuôi tôm chảy thẳng ra biển | Godialy.com

Nghệ An: Nước thải trang trại nuôi tôm chảy thẳng ra biển

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-07-18
02:39   

Tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, mùi hôi thối nồng nặc cùng nước thải đen từ trại nuôi tôm trên địa bàn xả thẳng ra biển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.