Chuyến bay nghĩa tình đưa 120 công dân dương tính với Covid-19 hồi hương | VTC | Godialy.com

Chuyến bay nghĩa tình đưa 120 công dân dương tính với Covid-19 hồi hương | VTC | Godialy.com - VTC | Một chuyến bay chưa

Chuyến bay nghĩa tình đưa 120 công dân dương tính với Covid-19 hồi hương | VTC | Godialy.com VTC | Một chuyến bay chưa từng có trong tiền lệ, chuyến bay chở 219 công nhân thuộc 3 công ty xây dựng Việt Nam tại Guinea Xích Đạo (Tây Phi) về nước, trong đó có tới 120 người đã được xác định dương tính.

Chuyến bay nghĩa tình đưa 120 công dân dương tính với Covid-19 hồi hương | VTC | Godialy.com

Chuyến bay nghĩa tình đưa 120 công dân dương tính với Covid-19 hồi hương | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-07-27
03:22   

VTC | Một chuyến bay chưa từng có trong tiền lệ, chuyến bay chở 219 công nhân thuộc 3 công ty xây dựng Việt Nam tại Guinea Xích Đạo (Tây Phi) về nước, trong đó có tới 120 người đã được xác định dương tính.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.