Phát hiện 13.000 khẩu trang y tế Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam | VTC | Godialy.com

Phát hiện 13.000 khẩu trang y tế Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam | VTC | Godialy.com - VTC | Đồn biên phòng Tân

Phát hiện 13.000 khẩu trang y tế Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam | VTC | Godialy.com VTC | Đồn biên phòng Tân Thanh- Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn vừa qua đã phát hiện, bắt giữ vụ nhập lậu 13.000 khẩu trang y tế từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Phát hiện 13.000 khẩu trang y tế Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam | VTC | Godialy.com

Phát hiện 13.000 khẩu trang y tế Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-08-03
01:14   

VTC | Đồn biên phòng Tân Thanh- Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn vừa qua đã phát hiện, bắt giữ vụ nhập lậu 13.000 khẩu trang y tế từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.