TPHCM: Không đeo khẩu trang, bị phạt 200.000 đồng từ 5/8 | VTC | Godialy.com

TPHCM: Không đeo khẩu trang, bị phạt 200.000 đồng từ 5/8 | VTC | Godialy.com - VTC | Trước diễn biến phứ

TPHCM: Không đeo khẩu trang, bị phạt 200.000 đồng từ 5/8 | VTC | Godialy.com VTC | Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 5/8, TPHCM sẽ tiếp tục kiểm tra, xử phạt tại chỗ người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TPHCM: Không đeo khẩu trang, bị phạt 200.000 đồng từ 5/8 | VTC | Godialy.com

TPHCM: Không đeo khẩu trang, bị phạt 200.000 đồng từ 5/8 | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-08-05
01:40   

VTC | Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 5/8, TPHCM sẽ tiếp tục kiểm tra, xử phạt tại chỗ người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.