Sóc Trăng: Tàu cao tốc "ám ảnh" người dân | VTC | Godialy.com

Sóc Trăng: Tàu cao tốc "ám ảnh" người dân | VTC | Godialy.com - VTC | Cuộc sống và việc s

Sóc Trăng: Tàu cao tốc "ám ảnh" người dân | VTC | Godialy.com VTC | Cuộc sống và việc sản xuất của người dân tại các cù lao trên sông Hậu thuộc các huyện của tỉnh Sóc Trăng từ nhiều tháng qua gặp khó khăn do ảnh hưởng của tàu cao tốc.

Sóc Trăng: Tàu cao tốc

Sóc Trăng: Tàu cao tốc "ám ảnh" người dân | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-08-09
02:41   

VTC | Cuộc sống và việc sản xuất của người dân tại các cù lao trên sông Hậu thuộc các huyện của tỉnh Sóc Trăng từ nhiều tháng qua gặp khó khăn do ảnh hưởng của tàu cao tốc.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.