Trang trại bạc tỷ của lão nông ngoại thành | VTC | Godialy.com

Trang trại bạc tỷ của lão nông ngoại thành | VTC | Godialy.com - VTC | Ở tuổi thất thập, l

Trang trại bạc tỷ của lão nông ngoại thành | VTC | Godialy.com VTC | Ở tuổi thất thập, lão nông này sở hữu gần 12 ha đất nuôi cá truyền thống và trồng nhãn chín muộn, với việc nhanh nhạy thị trường cùng phương pháp sản xuất tốt người nông dân này đạt tổng doanh thu cả trang trại lên đến 6 tỷ một năm.

Trang trại bạc tỷ của lão nông ngoại thành | VTC | Godialy.com

Trang trại bạc tỷ của lão nông ngoại thành | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-08-11
03:54   

VTC | Ở tuổi thất thập, lão nông này sở hữu gần 12 ha đất nuôi cá truyền thống và trồng nhãn chín muộn, với việc nhanh nhạy thị trường cùng phương pháp sản xuất tốt người nông dân này đạt tổng doanh thu cả trang trại lên đến 6 tỷ một năm.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.