Giá gạo Việt Nam bất ngờ vượt mặt Thái Lan | VTC | Godialy.com

Giá gạo Việt Nam bất ngờ vượt mặt Thái Lan | VTC | Godialy.com - VTC | Thống kê giá gạo xu

Giá gạo Việt Nam bất ngờ vượt mặt Thái Lan | VTC | Godialy.com VTC | Thống kê giá gạo xuất khẩu các nước của Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 10/8 cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, đạt 497 USD/tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Thái Lan đạt 470 USD/tấn.

Giá gạo Việt Nam bất ngờ vượt mặt Thái Lan | VTC | Godialy.com

Giá gạo Việt Nam bất ngờ vượt mặt Thái Lan | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-08-12
01:30   

VTC | Thống kê giá gạo xuất khẩu các nước của Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 10/8 cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, đạt 497 USD/tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Thái Lan đạt 470 USD/tấn.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.