Giáo hội Phật giáo khuyến nghị tổ chức lễ Vu lan trực tuyến | VTC | Godialy.com

Giáo hội Phật giáo khuyến nghị tổ chức lễ Vu lan trực tuyến | VTC | Godialy.com - VTC | Giáo hội Phật giáo

Giáo hội Phật giáo khuyến nghị tổ chức lễ Vu lan trực tuyến | VTC | Godialy.com VTC | Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có khuyến nghị với các chùa, cơ sở tự viện nên tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Giáo hội Phật giáo khuyến nghị tổ chức lễ Vu lan trực tuyến | VTC | Godialy.com

Giáo hội Phật giáo khuyến nghị tổ chức lễ Vu lan trực tuyến | VTC

PLEASE NOTE Our Website Godialy.com won\'t respond to any video. We just sharing in Entertientment only.

Ads Posted by Now Tin tức Now Tin tức on 2020-08-16
01:25   

VTC | Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có khuyến nghị với các chùa, cơ sở tự viện nên tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Channel Troll Funny clip Thai movie Phim Sextile Game Toys Cooking Health Travel Love Movie
Loading...
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.