បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល កាណាដា,Vong Noy Vs Daniel (Canada) ២៤/០៥/២០២០

បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល កាណាដា,Vong Noy Vs Daniel (Canada) ២៤/០៥/២០២០ - បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វ

បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល កាណាដា,Vong Noy Vs Daniel (Canada) ២៤/០៥/២០២០ បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល (កាណាដា), ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៤ ឧសភា ២០២០ វីដេអូ៖ https://youtu.be/CW6IOc_zxbg Vong Noy Vs Daniel (Canada), Bayon boxing 24-05-2020 #KunKhmerTV #KunKhmer #ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ #KunKhmer_Vs_MuayThai ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលយូធូប ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ ឬ Kun Khmer TV ដែលជាឆាណែលព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរពេញនិយមឈានមុខមួយ។ យើងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកនិយមទស្សនានូវវីដេអូប្រកួតប្រចាំសប្ដាហ៍ ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់ ទាំងក្នុងស្រុននិងក្រៅប្រទេស រួមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។ បច្ចុបន្ននេះ ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ ឬ Kun Khmer TV កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពការចេញប្រកួតក្រៅស្រុករបស់អ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរ ជាពិសេសក្នុងកម្មវិធី MX Muay Xtreme និង Muay Thai Super Champ របស់ថៃ។ ប្រសិនបងប្អូនចង់ទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗ សូមចុចលើពាក្យ subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹង។ ការគាំទ្ររបស់បងប្អូន ជាកំលាំងចិត្តដ៏ធំធេងមួយ សម្រាប់ក្រុមការងារ ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ ឬ Kun Khmer TV បន្តកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកស្ទួយសិល្បៈប្រយុទ្ធមរតកដូនតាខ្មែរ។ Welcome to Kun Khmer TV channel, one of the leading Cambodian traditional martial arts channels on Youtube. We serve weekly videos of local and international fights, news and interviews of fighters as well as individuals involving in the field. Kun Khmer TV is currently working very hard in updating news and videos Kun Khmer fighters competing outside the country, especially in MX Muay Thai Xtreme and Muay Thai Super Champ in Thailand. Please click on subscribe and the belt symbol to get new notifications of new videos. Your supports truly serve as the core of the determination for us to continue working on and promoting this traditional combat sport. Facebook page: https://facebook.com/kunkhmertv2019/ Instagram: https://www.instagram.com/kunkhmertv/ Twitter: https://twitter.com/KunKhmerTV2 Telegram: https://t.me/kunkhmertv Line: http://nav.cx/eF4sZuH

បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល កាណាដា,Vong Noy Vs Daniel (Canada) ២៤/០៥/២០២០
 

បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល កាណាដា,Vong Noy Vs Daniel (Canada) ២៤/០៥/២០២០

បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ, វង្ស ណយ Vs ដានីញែល (កាណាដា), ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៤ ឧសភា ២០២០

វីដេអូ៖ https://youtu.be/CW6IOc_zxbg

Vong Noy Vs Daniel (Canada), Bayon boxing 24-05-2020

#KunKhmerTV #KunKhmer #ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ
#KunKhmer_Vs_MuayThai

ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលយូធូប ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ ឬ Kun Khmer TV ដែលជាឆាណែលព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរពេញនិយមឈានមុខមួយ។ យើងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកនិយមទស្សនានូវវីដេអូប្រកួតប្រចាំសប្ដាហ៍ ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់ ទាំងក្នុងស្រុននិងក្រៅប្រទេស រួមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។ បច្ចុបន្ននេះ ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ ឬ Kun Khmer TV កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពការចេញប្រកួតក្រៅស្រុករបស់អ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរ ជាពិសេសក្នុងកម្មវិធី MX Muay Xtreme និង Muay Thai Super Champ របស់ថៃ។

ប្រសិនបងប្អូនចង់ទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗ សូមចុចលើពាក្យ subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹង។ ការគាំទ្ររបស់បងប្អូន ជាកំលាំងចិត្តដ៏ធំធេងមួយ សម្រាប់ក្រុមការងារ ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ ឬ Kun Khmer TV បន្តកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកស្ទួយសិល្បៈប្រយុទ្ធមរតកដូនតាខ្មែរ។

Welcome to Kun Khmer TV channel, one of the leading Cambodian traditional martial arts channels on Youtube. We serve weekly videos of local and international fights, news and interviews of fighters as well as individuals involving in the field. Kun Khmer TV is currently working very hard in updating news and videos Kun Khmer fighters competing outside the country, especially in MX Muay Thai Xtreme and Muay Thai Super Champ in Thailand.

Please click on subscribe and the belt symbol to get new notifications of new videos. Your supports truly serve as the core of the determination for us to continue working on and promoting this traditional combat sport.

Facebook page: https://facebook.com/kunkhmertv2019/
Instagram: https://www.instagram.com/kunkhmertv/
Twitter: https://twitter.com/KunKhmerTV2
Telegram: https://t.me/kunkhmertv
Line: http://nav.cx/eF4sZuH

Tags:
គុនខ្មែរ 2017 ទូរទស្សន៍គុនខ្មែរ គុនខ្មែរ គុនខ្មែរអន្តរជាតិ គុនខ្មែរអន្តរជាតិ​ 2020 គុនខ្មែរ 2020 គុនខ្មែរថ្ងៃនេះ គុនខ្មែរបុរាណ kun khmer tv Kun Khmer Vs Muay Thai Kun Khmer 2020 Kun Khmer new Kun Khmer boxing 2020 kun khmer boxing 2020 today បរទេសឿងណាស់ មិនខ្លាចកែង វង្ស ណយ ទេ វង្ស ណយ Vs ដានីញែល (កាណាដា) ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៤ ឧសភា ២០២០ Vong Noy Vs Daniel (Canada) Bayon boxing 24-05-2020
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.