សម្តេចក៏មិនជឿថាមានប្រែតដែរ ទើបសម្តេចមិនដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌ

សម្តេចក៏មិនជឿថាមានប្រែតដែរ ទើបសម្តេចមិនដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌ - ជាការពិតជាទូទៅប្រពៃណីទំនៀ

សម្តេចក៏មិនជឿថាមានប្រែតដែរ ទើបសម្តេចមិនដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌ ជាការពិតជាទូទៅប្រពៃណីទំនៀបទំលាប់មនុស្សជាអ្នកបង្កើត ជាពិសេសស្រុកខ្មែរ អ្វីដែលជាទម្លាប់នោះយូរៗទៅក៏ក្លាយជាជំនឿវិញ។ ដូច្នេះប្រពៃណីណាដែលនាំឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ បង្អាប់បញ្ញាចិត្តខ្លួនឯង ឬឥតប្រយោជន៍ ខាតប្រយោជន៍ គួរតែបោះបង់ចោលទៅ។ យើងពិចារណា ពេលខ្លះរូបកាយខាងសាច់ឈាម មានមាត់ មានក្រពះញាំអាហារមិនបានផង ចុះស្លាប់ទៅជាវិញ្ញាណអាចញាំអ្វីកើត ការធ្វើនេះគ្រាន់តែកម្សាន្តចិត្តខ្លួនឯង បញ្ឆោតបញ្ញាចិត្តខ្លួនឯង ដែលនៅក្រោមរូបភាពអារក្ស👿បញ្ឆោតប៉ុណ្ណោះ។ 👉"ដូច្នេះចូរធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺ កុំធ្វើពេលខែងងឹត" (ខំសម្តែងថាខ្លួនស្រលាញ់គ្រួសារ កាលដែលខំធ្វើបុណ្យឲ្យពេលដែលមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយ) តើនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសណាខ្លះមានប្រែត និងគ្មានប្រែត? តើស្ថានភាពខុសគ្នាបែបណា? ប្រទេសដែលជឿលើព្រះដ៏ពិត អត់មានប្រែតទេ ឧទាហរណ៍ អាមេរិចជាដើម ប្រទេសគេរីកចម្រើនជឿនលឿនណាស់ មានកុងម៉ាជីដូន ជីតាណាមកកាច់ ដាក់បណ្តាសា ម៉េចក៏ប្រទេសគេរីកចម្រើនម្ល៉េះ? ដូច្នេះក្នុងសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនធ្វើបុណ្យឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេ តែដឹងគុណ និងធ្វើអំពើល្អកាលដែលមនុស្សនៅរស់នៅឡើយ។ ដូច្នេះខ្ញុំស្រលាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនប្រមាថគ្រួសារខ្ញុំឲ្យទៅជាប្រែតទេ ឬ ខ្ញុំមិនដាក់បណ្ដាសាឲ្យគាត់ក្លាយជាប្រែតដែរ។ សម្រាប់ខ្ញុំ និងគ្រួសារខ្ញុំមិនបន្តធ្វើទៀតទេ ខ្ញុំស្រលាញ់ឪពុកម្តាយ និងគ្រួសារខ្ញុំ ខ្ញុំមិនរាប់ថាពួកគាត់ទៅជាប្រែតទេ ទើបខ្ញុំឈប់ធ្វើបុណ្យឲ្យប្រែត ហើយក៏មិនធ្វើបុណ្យឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរ ហើយក៏មិនអុជធូប សែនព្រេនហៅពួកគេមកទុំលើហឹង ឬកំប៉ុងជើងធូប ឬអាសនាណាមួយឡើយ។ ខ្ញុំទទួលយកសេចក្តីពិត ទទួលជឿព្រះយេស៊ូដ៏ជាព្រះដ៏ពិតវិញមានសន្តិភាព មានសេរីភាព រួចពីចំណងខ្មោចព្រាយបិសាច អារក្សអ្នកតា ។ល។ កូនព្រះនៃឋានសួគ៌♥️ ព្រលឹងវិញ្ញាណមានក្តីស្រលាញ់ពិត មានអំណរ មានអំណាច មានសន្តិភាព មានសិរីសួស្តី 😍👏 👉ហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានមិនធ្វើបុណ្យ ឬបួសសងគុណឪពុកម្តាយ? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2308339585885814&id=100001293842521

សម្តេចក៏មិនជឿថាមានប្រែតដែរ ទើបសម្តេចមិនដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌ
 

សម្តេចក៏មិនជឿថាមានប្រែតដែរ ទើបសម្តេចមិនដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌ

ជាការពិតជាទូទៅប្រពៃណីទំនៀបទំលាប់មនុស្សជាអ្នកបង្កើត ជាពិសេសស្រុកខ្មែរ អ្វីដែលជាទម្លាប់នោះយូរៗទៅក៏ក្លាយជាជំនឿវិញ។ ដូច្នេះប្រពៃណីណាដែលនាំឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ បង្អាប់បញ្ញាចិត្តខ្លួនឯង ឬឥតប្រយោជន៍ ខាតប្រយោជន៍ គួរតែបោះបង់ចោលទៅ។ យើងពិចារណា ពេលខ្លះរូបកាយខាងសាច់ឈាម មានមាត់ មានក្រពះញាំអាហារមិនបានផង ចុះស្លាប់ទៅជាវិញ្ញាណអាចញាំអ្វីកើត ការធ្វើនេះគ្រាន់តែកម្សាន្តចិត្តខ្លួនឯង បញ្ឆោតបញ្ញាចិត្តខ្លួនឯង ដែលនៅក្រោមរូបភាពអារក្ស👿បញ្ឆោតប៉ុណ្ណោះ។

👉"ដូច្នេះចូរធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺ កុំធ្វើពេលខែងងឹត"
(ខំសម្តែងថាខ្លួនស្រលាញ់គ្រួសារ កាលដែលខំធ្វើបុណ្យឲ្យពេលដែលមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយ)

តើនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសណាខ្លះមានប្រែត និងគ្មានប្រែត? តើស្ថានភាពខុសគ្នាបែបណា?

ប្រទេសដែលជឿលើព្រះដ៏ពិត អត់មានប្រែតទេ ឧទាហរណ៍ អាមេរិចជាដើម ប្រទេសគេរីកចម្រើនជឿនលឿនណាស់ មានកុងម៉ាជីដូន ជីតាណាមកកាច់ ដាក់បណ្តាសា ម៉េចក៏ប្រទេសគេរីកចម្រើនម្ល៉េះ?

ដូច្នេះក្នុងសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនធ្វើបុណ្យឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេ តែដឹងគុណ និងធ្វើអំពើល្អកាលដែលមនុស្សនៅរស់នៅឡើយ។

ដូច្នេះខ្ញុំស្រលាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនប្រមាថគ្រួសារខ្ញុំឲ្យទៅជាប្រែតទេ ឬ ខ្ញុំមិនដាក់បណ្ដាសាឲ្យគាត់ក្លាយជាប្រែតដែរ។ សម្រាប់ខ្ញុំ និងគ្រួសារខ្ញុំមិនបន្តធ្វើទៀតទេ ខ្ញុំស្រលាញ់ឪពុកម្តាយ និងគ្រួសារខ្ញុំ ខ្ញុំមិនរាប់ថាពួកគាត់ទៅជាប្រែតទេ ទើបខ្ញុំឈប់ធ្វើបុណ្យឲ្យប្រែត ហើយក៏មិនធ្វើបុណ្យឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរ ហើយក៏មិនអុជធូប សែនព្រេនហៅពួកគេមកទុំលើហឹង ឬកំប៉ុងជើងធូប ឬអាសនាណាមួយឡើយ។

ខ្ញុំទទួលយកសេចក្តីពិត ទទួលជឿព្រះយេស៊ូដ៏ជាព្រះដ៏ពិតវិញមានសន្តិភាព មានសេរីភាព រួចពីចំណងខ្មោចព្រាយបិសាច អារក្សអ្នកតា ។ល។

កូនព្រះនៃឋានសួគ៌♥️ ព្រលឹងវិញ្ញាណមានក្តីស្រលាញ់ពិត មានអំណរ មានអំណាច មានសន្តិភាព មានសិរីសួស្តី 😍👏

👉ហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានមិនធ្វើបុណ្យ ឬបួសសងគុណឪពុកម្តាយ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2308339585885814&id=100001293842521

Tags:
Jesus ព្រះយេស៊ូ ព្រះគម្ពីរ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រះវរបិតា សាសនាគ្រីស្ទ Christian Buddha ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ទេសនា ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធប្រវត្តិ
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.