ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20, Kun Khmer

ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20, Kun Khmer - ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេ

ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20, Kun Khmer ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20, វីដេអូ៖ https://youtu.be/MdKDIZhSSRA Chhut Sereyvanthorng Vs Puth Sambo, CNC TV boxing 16 May 2020 #KunKhmerSuperFights #KunKhmer #ប្រដាល់គុនខ្មែរ សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រដាល់គុនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានេលយូធូប Kun Khmer Super Fights។ ពួកយើងបង្តើតឆានេលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរអោយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ពួកយើងនឹងថតវីដេអូប្រកួតចេញពីគ្រប់សង្វៀន ក៏ដូចជាកិច្ចសំភាសន៍ នឹងការហ្វឹកហាត់ របស់កីឡាករគុនខ្មែរនានា ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើវីដេអូពួកយើងក៏ត្រូវការចំនូលខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពខ ដែលវាត្រូវការ ការជួយពីបងប្អូន ដែលការជួយនោះមានអ្វីធំដុំទេ គ្រាន់តែពេលដែលបងប្អូនទស្សនាជួយចុច Like ឬក៏ចុច Subscribe តែប៉ុណ្ណោះ។ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា យើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រដាល់គុនខ្មែរយើង។ Hello my dear brothers and sisters, you love Khmer boxing and welcome to Khmer Khmer Kun F Super. We created this channel for the purpose of promoting Khmer martial arts as much as possible, and we will be shooting video from every arena as well as interviewing Khmer martial arts fighters, but in making the video We also need some money to support our activity that needs your help. Just click likes Subscribe and Share please. Thank you all for watching us together for our Khmer Boxing.

ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20, Kun Khmer
 

ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20, Kun Khmer

ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក, ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ, CNC 16/05/20,
វីដេអូ៖ https://youtu.be/MdKDIZhSSRA

Chhut Sereyvanthorng Vs Puth Sambo, CNC TV boxing 16 May 2020

#KunKhmerSuperFights #KunKhmer #ប្រដាល់គុនខ្មែរ

សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រដាល់គុនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានេលយូធូប Kun Khmer Super Fights។ ពួកយើងបង្តើតឆានេលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរអោយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ពួកយើងនឹងថតវីដេអូប្រកួតចេញពីគ្រប់សង្វៀន ក៏ដូចជាកិច្ចសំភាសន៍ នឹងការហ្វឹកហាត់ របស់កីឡាករគុនខ្មែរនានា ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើវីដេអូពួកយើងក៏ត្រូវការចំនូលខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពខ ដែលវាត្រូវការ ការជួយពីបងប្អូន ដែលការជួយនោះមានអ្វីធំដុំទេ គ្រាន់តែពេលដែលបងប្អូនទស្សនាជួយចុច Like ឬក៏ចុច Subscribe តែប៉ុណ្ណោះ។ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា យើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រដាល់គុនខ្មែរយើង។

Hello my dear brothers and sisters, you love Khmer boxing and welcome to Khmer Khmer Kun F Super. We created this channel for the purpose of promoting Khmer martial arts as much as possible, and we will be shooting video from every arena as well as interviewing Khmer martial arts fighters, but in making the video We also need some money to support our activity that needs your help. Just click likes Subscribe and Share please. Thank you all for watching us together for our Khmer Boxing.

Tags:
Chhut Sereyvanthorng Vs Puth Sambo CNC TV boxing 16 May 2020 ម្ចាស់ថ្លៃអើយ ធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយ បញ្ឈរភ្នែក ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង vs ពុធ សំបូរ CNC 16/05/20 cambodia boxing khmer boxing Kun Khmer 2020 Kun Khmer boxing 2020 Prodal Kun Khmer Brodal គុនខ្មែរ Vs ថៃ គុនខ្មែរ 2020 ប្រដាល់ 2020 កីឡាប្រដាល់ខ្មែរ2020 កីឡាប្រដាល់ ប្រដាល់អន្តរជាតិ2020ថ្មីៗ Kun Khmer Super Fights
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.