ដូចម្តេចដែលហៅថាសាសនាគេ សាសនាយើង? តើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូឆ្លាតឬល្ងង់?

ដូចម្តេចដែលហៅថាសាសនាគេ សាសនាយើង? តើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូឆ្លាតឬល្ងង់? - បញ្ជាក់៖ ជំនឿជឿលើព្រះយេស៊

ដូចម្តេចដែលហៅថាសាសនាគេ សាសនាយើង? តើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូឆ្លាតឬល្ងង់? បញ្ជាក់៖ ជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូ✝️មិនមែនជាសាសនា តែជាជំនឿជឿល់ើព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតកំណើតមនុស្សមកហើយមានអំណាចនៅក្នុងនោះ ព្រះដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តាដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាប ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ទី២ ឈ្នះអំណាចអារក្សសាតាំង.... អាមែន🙇‍♂️ 👉ត្បិតមានសេចក្តីចែងមកថា៖ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ លោកុប្បត្តិ (ជំពូក១ ខ.១) កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ ព្រះ​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ និង​ផែនដី។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ យ៉ាកុប (ជំពូក២ ខ.១៩) អ្នក​ជឿ​ថា មាន​ព្រះ​តែ​១ នោះ​ត្រូវ​ហើយ ទោះ​ទាំង​ពួក​អារក្ស​ក៏​ជឿ​ដូច្នោះ ព្រម​ទាំង​ព្រឺ​ខ្លាច​ដែរ។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ កូឡូស (ជំពូក១ ខ.២៦) ដ្បិត​គឺ​ទ្រង់​ហើយ ដែល​បង្កើត​គ្រប់​ទាំង​អស់ ទាំង​របស់​នៅ​ស្ថាន‌សួគ៌ និង​នៅ​ផែនដី ទាំង​របស់​ដែល​មើល​ឃើញ ហើយ​ដែល​មើល​មិន​ឃើញ​ផង ទោះ​បើ​ជា​រាជ្យ ឬ​អំណាច​ជា​ព្រះ‌អម្ចាស់ ឬ​អំណាច​គ្រប់​គ្រង ឬ​អំណាច​ណា​ក៏​ដោយ នោះ​សុទ្ធ​តែ​កើត​មក​ដោយ‌សារ​ទ្រង់ ហើយ​សហើយសំរាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផង។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ នេហេមា (ជំពូក៩ ខ.៦-៧) (៦) គឺ​ទ្រង់​តែ​១​ដែល​ជា​ព្រះ‌ឯក‌អង្គ ទ្រង់​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ និង​អស់​ទាំង​ជាន់​នៃ​ផ្ទៃ​មេឃ ព្រម​ទាំង​ពួក​ពល‌បរិវារ​នៅ​លើ​នោះ និង​ផែនដី ហើយ​សមុទ្រ និង​របស់​សព្វ​សារពើ​ដែល​នៅ​ស្ថាន​ទាំង​នោះ​ផង ទ្រង់​ក៏​ទប់‌ទល់​ជីវិត​នៃ​របស់​ទាំង​នោះ ហើយ​ពួក​ពល​នៅ​លើ​មេឃ ក៏​ថ្វាយ‌បង្គំ​ដល់​ទ្រង់។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ លោកុប្បត្តិ (ជំពូក២ ខ.៧) ព្រះយេហូវ៉ា​ដ៏​ជា​ព្រះ​ទ្រង់​យក​ធូលី​ដីមក​សូន​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស ទ្រង់​ផ្លុំ​ខ្យល់​ដង្ហើម​ជីវិត​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រន្ធ​ច្រមុះ នោះ​ក៏​ត្រឡប់​ជា​មាន​ព្រលឹង​រស់​ឡើង។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ សាស្តា (ជំពូក១២ ខ.៧) ហើយ​ធូលី​ត្រឡប់​ជា​ដី​ដូច​ដើម​វិញ នឹង​វិញ្ញាណ ត្រឡប់​ទៅ​ឯ​ព្រះ ដែល​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​មក​នោះ។ Then the dust returns to the ground from which it came, and the spirit returns to God who gave it. (Ecclesiastes 12:7) 👉ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូជាចម្លើយលោះបាបមនុស្ស ហើយព្រះយេស៊ូសុគតសម្រាប់គ្រប់គ្នា តែមិនមានន័យថាគ្រប់គ្នាបានសង្គ្រោះឡើយ តែមានន័យថាអ្នកណាដែលទទួលយកការសង្គ្រោះពីទ្រង់ទើបបានរួច អ្នកដែលមិនទទួលយកមិនបានសង្គ្រោះដដែល។ យើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងបាយដើម្បីឲ្យងាយយល់ មានន័យថា ព្រះអង្គមានបាយសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាញ៉ាំ តែអ្នកដែលឃ្លានទទួលយកមកញ៉ាំទើបបានឆ្អែត អ្នកដែលមិនទទួលយកនៅតែឃ្លានដដែល។ ដូច្នេះអ្នកដែលដឹងថាខ្លូនមានបាប ត្រូវការសង្គ្រោះ នោះនឹងបានសង្គ្រោះ។ ដូចម្តេចដែលហៅថាសង្គ្រោះអំពើបាប? សង្គ្រោះបាបឬលាងបាប មានន័យថាព្រះអង្គបានសុគត់ជំនួសអំពើរំលងអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹតកាលពីដើមរបស់មនុស្ស ហើយការសង្គ្រោះនេះក៏សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់រួចហើយ តែអ្នកណាទទួលយកទើបទទួលបានការសង្គ្រោះ អ្នកដែលមិនទទួលយកនោះមិនទទួលបានការសង្គ្រោះឡើយ។ ពីព្រោះដោយសារអំពើបាប និង ពីព្រោះមនុស្សពេញដោយសេចក្តីប្រមាថដល់ព្រះ អួតអាងមិនកោតខ្លាចព្រះ ទើបមនុស្សត្រូវបែកចេញពីព្រះ ហើយត្រូវឲ្យស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ឃើញតាមរយៈការពិចារណាទៅលើធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតវិញ និងតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អវិញ។ ដូច្នេះអ្នកអួតអាងមិនទទួលថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាប មិនត្រូវការការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គ នោះព្រះអង្គក៏មិនសង្គ្រោះគេដែរ រីឯអ្នកដែលដាក់ខ្លួនដឹងថាខ្លួនមានបាបហើយត្រូវការឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះ ព្រះអង្គនឹងជួយសង្គ្រោះក៏លើកលែងទោសឲ្យ។ និយមន័យនៃការការសង្គ្រោះអំពើបានមានន័យថាជួយឲ្យរួចពីបាប ជួយឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប ហើយស្អប់អំពើបាបដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីដើម ព្រះអង្គមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រលាញ់អំពើបាប ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយ តែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្អប់អំពើបាបហើយត្រូវការឲ្យព្រះអង្គជួយ។ ព្រះជាម្ចាស់ទុកឳកាសឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តឡើងវិញ វិលមកឯទ្រង់វិញជាមនុស្សថ្មីលេងជាប់ចំណងបណ្តាសាអំពើបាបកាលពីមុនដែលត្រូវបានលាងសម្អាតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តាដោយព្រះលោហិតដែលព្រះយេស៊ូបានថ្វាយយញ្ញបូជា១ដងជាថ្លៃលោះបាបមនុស្ស។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ យ៉ូហាន (ជំពូក៣ ខ.១៦) ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ រ៉ូម (ជំពូក៦ ខ.២៣) ដ្បិត​ឈ្នួល​របស់​អំពើ​បាប នោះ​ជា​សេចក្តី​ស្លាប់ តែ​អំណោយ​ទាន​នៃ​ព្រះ​វិញ គឺ​ជា​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ដោយ​ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា។ 📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ និក្ខមនំ (ជំពូក២០ ខ.៣-៦) (៣) កុំ​ឲ្យ​មាន​ព្រះ​ឯ​ណា​ទៀត​នៅ​ចំពោះ​អញ​ឲ្យ​សោះ។ (៤) កុំ​ឲ្យ​ឆ្លាក់​ធ្វើ​រូប​ណា​សំរាប់​ឯង​ឲ្យ​សោះ ក៏​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​រូប​ណា​ឲ្យ​ដូច​ជា​អ្វី​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ខាង​លើ ឬ​នៅ​ផែនដី​ខាង​ក្រោម ឬ​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដែល​ទាប​ជាង​ដី​ផង (៥) ក៏​កុំ​ឲ្យ​ក្រាប​សំពះ​នៅ​ចំពោះ​របស់​ទាំង​នោះ ឬ​គោរព​ប្រតិបត្តិ​តាម នោះ​ឡើយ ដ្បិត​អញ​ដែល​ជា​យេហូវ៉ា ជា​ព្រះ​នៃ​ឯង អញ​មាន​សេចក្តី​ប្រចណ្ឌ ក៏​ទំលាក់​ការ​ទុច្ចរិត​របស់​ឪពុក​ទៅ​លើ​កូន​ចៅ​រហូត​ដល់​៣​ហើយ​៤​ដំណ​ផង ចំពោះ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ស្អប់​អញ (៦) តែ​អញ​ផ្តល់​សេចក្តី​សប្បុរស ដល់​ទាំង​ពាន់​ដំណ នៃ​ពួក​អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់ ហើយ​កាន់​តាម​បញ្ញត្ត​របស់​អញ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​វិញ។ 👉រូបមន្តតួអង្គព្រះពិត និងអារក្ស https://www.facebook.com/Bunthan.Khme... 👉សាសនាធំៗទាំង៣ជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែ១ (ព្រះអាទិករ) 1. Judaism (សាសនាយូដា/អ៊ីស្រាអែល) 2. Christian (សាសនាគ្រីស្ទ) 3. Islam/Muslim (សាសនាអ៊ីស្លាម) សាសនាធំៗទាំង៣នេះចេញពីប្រភពសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែ១។ ជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូខណ្ឌចែកប្រវត្តិសាស្ត្រជាពីរ មុន គ.ស និង ក្រោយ គ.ស ក្នុងជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូយកព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (Holy Bible) ជាគោល ហើយព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏ខណ្ឌចែកជា២ប្រវត្តិសាស្ត្រ គឺសញ្ញាចាស់(មុន គ.ស) និងសញ្ញាថ្មី (ក្រោយ គ.ស)។ សញ្ញាចាស់មានតាំងពីមុនព្រះយេស៊ូកើតរាប់ពាន់ឆ្នាំគឺជាតិសាសន៍យូដា(អ៊ីស្រាអែល)បានកាន់តាម និងដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាវរបិតាដែលជាព្រះយេហូវ៉ា។ រីឯព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺការយាងមកផែនដីនៃអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទម្រេចតាមបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់(មុន គ.ស)។

ដូចម្តេចដែលហៅថាសាសនាគេ សាសនាយើង? តើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូឆ្លាតឬល្ងង់?
 

ដូចម្តេចដែលហៅថាសាសនាគេ សាសនាយើង? តើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូឆ្លាតឬល្ងង់?

បញ្ជាក់៖ ជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូ✝️មិនមែនជាសាសនា តែជាជំនឿជឿល់ើព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតកំណើតមនុស្សមកហើយមានអំណាចនៅក្នុងនោះ ព្រះដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តាដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាប ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ទី២ ឈ្នះអំណាចអារក្សសាតាំង.... អាមែន🙇‍♂️
👉ត្បិតមានសេចក្តីចែងមកថា៖
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ លោកុប្បត្តិ (ជំពូក១ ខ.១)
កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ ព្រះ​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ និង​ផែនដី។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ យ៉ាកុប (ជំពូក២ ខ.១៩)
អ្នក​ជឿ​ថា មាន​ព្រះ​តែ​១ នោះ​ត្រូវ​ហើយ ទោះ​ទាំង​ពួក​អារក្ស​ក៏​ជឿ​ដូច្នោះ ព្រម​ទាំង​ព្រឺ​ខ្លាច​ដែរ។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ កូឡូស (ជំពូក១ ខ.២៦)
ដ្បិត​គឺ​ទ្រង់​ហើយ ដែល​បង្កើត​គ្រប់​ទាំង​អស់ ទាំង​របស់​នៅ​ស្ថាន‌សួគ៌ និង​នៅ​ផែនដី ទាំង​របស់​ដែល​មើល​ឃើញ ហើយ​ដែល​មើល​មិន​ឃើញ​ផង ទោះ​បើ​ជា​រាជ្យ ឬ​អំណាច​ជា​ព្រះ‌អម្ចាស់ ឬ​អំណាច​គ្រប់​គ្រង ឬ​អំណាច​ណា​ក៏​ដោយ នោះ​សុទ្ធ​តែ​កើត​មក​ដោយ‌សារ​ទ្រង់ ហើយ​សហើយសំរាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផង។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ នេហេមា (ជំពូក៩ ខ.៦-៧)
(៦) គឺ​ទ្រង់​តែ​១​ដែល​ជា​ព្រះ‌ឯក‌អង្គ ទ្រង់​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ និង​អស់​ទាំង​ជាន់​នៃ​ផ្ទៃ​មេឃ ព្រម​ទាំង​ពួក​ពល‌បរិវារ​នៅ​លើ​នោះ និង​ផែនដី ហើយ​សមុទ្រ និង​របស់​សព្វ​សារពើ​ដែល​នៅ​ស្ថាន​ទាំង​នោះ​ផង ទ្រង់​ក៏​ទប់‌ទល់​ជីវិត​នៃ​របស់​ទាំង​នោះ ហើយ​ពួក​ពល​នៅ​លើ​មេឃ ក៏​ថ្វាយ‌បង្គំ​ដល់​ទ្រង់។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ លោកុប្បត្តិ (ជំពូក២ ខ.៧)
ព្រះយេហូវ៉ា​ដ៏​ជា​ព្រះ​ទ្រង់​យក​ធូលី​ដីមក​សូន​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស ទ្រង់​ផ្លុំ​ខ្យល់​ដង្ហើម​ជីវិត​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រន្ធ​ច្រមុះ នោះ​ក៏​ត្រឡប់​ជា​មាន​ព្រលឹង​រស់​ឡើង។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ សាស្តា (ជំពូក១២ ខ.៧)
ហើយ​ធូលី​ត្រឡប់​ជា​ដី​ដូច​ដើម​វិញ នឹង​វិញ្ញាណ ត្រឡប់​ទៅ​ឯ​ព្រះ ដែល​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​មក​នោះ។
Then the dust returns to the ground from which it came, and the spirit returns to God who gave it. (Ecclesiastes 12:7)

👉ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូជាចម្លើយលោះបាបមនុស្ស ហើយព្រះយេស៊ូសុគតសម្រាប់គ្រប់គ្នា តែមិនមានន័យថាគ្រប់គ្នាបានសង្គ្រោះឡើយ តែមានន័យថាអ្នកណាដែលទទួលយកការសង្គ្រោះពីទ្រង់ទើបបានរួច អ្នកដែលមិនទទួលយកមិនបានសង្គ្រោះដដែល។
យើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងបាយដើម្បីឲ្យងាយយល់ មានន័យថា ព្រះអង្គមានបាយសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាញ៉ាំ តែអ្នកដែលឃ្លានទទួលយកមកញ៉ាំទើបបានឆ្អែត អ្នកដែលមិនទទួលយកនៅតែឃ្លានដដែល។ ដូច្នេះអ្នកដែលដឹងថាខ្លូនមានបាប ត្រូវការសង្គ្រោះ នោះនឹងបានសង្គ្រោះ។
ដូចម្តេចដែលហៅថាសង្គ្រោះអំពើបាប?
សង្គ្រោះបាបឬលាងបាប មានន័យថាព្រះអង្គបានសុគត់ជំនួសអំពើរំលងអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹតកាលពីដើមរបស់មនុស្ស ហើយការសង្គ្រោះនេះក៏សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់រួចហើយ តែអ្នកណាទទួលយកទើបទទួលបានការសង្គ្រោះ អ្នកដែលមិនទទួលយកនោះមិនទទួលបានការសង្គ្រោះឡើយ។ ពីព្រោះដោយសារអំពើបាប និង ពីព្រោះមនុស្សពេញដោយសេចក្តីប្រមាថដល់ព្រះ អួតអាងមិនកោតខ្លាចព្រះ ទើបមនុស្សត្រូវបែកចេញពីព្រះ ហើយត្រូវឲ្យស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ឃើញតាមរយៈការពិចារណាទៅលើធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតវិញ និងតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អវិញ។ ដូច្នេះអ្នកអួតអាងមិនទទួលថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាប មិនត្រូវការការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គ នោះព្រះអង្គក៏មិនសង្គ្រោះគេដែរ រីឯអ្នកដែលដាក់ខ្លួនដឹងថាខ្លួនមានបាបហើយត្រូវការឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះ ព្រះអង្គនឹងជួយសង្គ្រោះក៏លើកលែងទោសឲ្យ។
និយមន័យនៃការការសង្គ្រោះអំពើបានមានន័យថាជួយឲ្យរួចពីបាប ជួយឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប ហើយស្អប់អំពើបាបដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីដើម ព្រះអង្គមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រលាញ់អំពើបាប ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយ តែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្អប់អំពើបាបហើយត្រូវការឲ្យព្រះអង្គជួយ។ ព្រះជាម្ចាស់ទុកឳកាសឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តឡើងវិញ វិលមកឯទ្រង់វិញជាមនុស្សថ្មីលេងជាប់ចំណងបណ្តាសាអំពើបាបកាលពីមុនដែលត្រូវបានលាងសម្អាតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តាដោយព្រះលោហិតដែលព្រះយេស៊ូបានថ្វាយយញ្ញបូជា១ដងជាថ្លៃលោះបាបមនុស្ស។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ យ៉ូហាន (ជំពូក៣ ខ.១៦)
ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ រ៉ូម (ជំពូក៦ ខ.២៣)
ដ្បិត​ឈ្នួល​របស់​អំពើ​បាប នោះ​ជា​សេចក្តី​ស្លាប់ តែ​អំណោយ​ទាន​នៃ​ព្រះ​វិញ គឺ​ជា​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ដោយ​ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា។
📕កណ្ឌគម្ពីរ៖ និក្ខមនំ (ជំពូក២០ ខ.៣-៦)
(៣) កុំ​ឲ្យ​មាន​ព្រះ​ឯ​ណា​ទៀត​នៅ​ចំពោះ​អញ​ឲ្យ​សោះ។
(៤) កុំ​ឲ្យ​ឆ្លាក់​ធ្វើ​រូប​ណា​សំរាប់​ឯង​ឲ្យ​សោះ ក៏​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​រូប​ណា​ឲ្យ​ដូច​ជា​អ្វី​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ខាង​លើ ឬ​នៅ​ផែនដី​ខាង​ក្រោម ឬ​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដែល​ទាប​ជាង​ដី​ផង (៥) ក៏​កុំ​ឲ្យ​ក្រាប​សំពះ​នៅ​ចំពោះ​របស់​ទាំង​នោះ ឬ​គោរព​ប្រតិបត្តិ​តាម នោះ​ឡើយ ដ្បិត​អញ​ដែល​ជា​យេហូវ៉ា ជា​ព្រះ​នៃ​ឯង អញ​មាន​សេចក្តី​ប្រចណ្ឌ ក៏​ទំលាក់​ការ​ទុច្ចរិត​របស់​ឪពុក​ទៅ​លើ​កូន​ចៅ​រហូត​ដល់​៣​ហើយ​៤​ដំណ​ផង ចំពោះ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ស្អប់​អញ (៦) តែ​អញ​ផ្តល់​សេចក្តី​សប្បុរស ដល់​ទាំង​ពាន់​ដំណ នៃ​ពួក​អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់ ហើយ​កាន់​តាម​បញ្ញត្ត​របស់​អញ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​វិញ។
👉រូបមន្តតួអង្គព្រះពិត និងអារក្ស
https://www.facebook.com/Bunthan.Khme...
👉សាសនាធំៗទាំង៣ជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែ១ (ព្រះអាទិករ)
1. Judaism (សាសនាយូដា/អ៊ីស្រាអែល)
2. Christian (សាសនាគ្រីស្ទ)
3. Islam/Muslim (សាសនាអ៊ីស្លាម)
សាសនាធំៗទាំង៣នេះចេញពីប្រភពសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែ១។
ជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូខណ្ឌចែកប្រវត្តិសាស្ត្រជាពីរ មុន គ.ស និង ក្រោយ គ.ស ក្នុងជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូយកព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (Holy Bible) ជាគោល ហើយព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏ខណ្ឌចែកជា២ប្រវត្តិសាស្ត្រ គឺសញ្ញាចាស់(មុន គ.ស) និងសញ្ញាថ្មី (ក្រោយ គ.ស)។ សញ្ញាចាស់មានតាំងពីមុនព្រះយេស៊ូកើតរាប់ពាន់ឆ្នាំគឺជាតិសាសន៍យូដា(អ៊ីស្រាអែល)បានកាន់តាម និងដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាវរបិតាដែលជាព្រះយេហូវ៉ា។ រីឯព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺការយាងមកផែនដីនៃអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទម្រេចតាមបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់(មុន គ.ស)។

Tags:
Jesus ព្រះយេស៊ូ ព្រះគម្ពីរ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រះវរបិតា សាសនាគ្រីស្ទ Christian Buddha ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ទេសនា ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធប្រវត្តិ
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.