- អ្នកបាញ់គ្រាប់គ្រួស | The

Posted by on 2020-03-19
 

អ្នកបាញ់គ្រាប់គ្រួស | The Pebble Shooter Story in Khmer | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | តុក្កតា | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ | 4K UHD | រឿងនិទានខ្មែរ | Khmer Fairy Tales

► ការណែនាំពីឪពុកម្តាយ
---------------------------
សម្ភារៈមួយចំនួននៃវីដេអូនេះ អាចមិនសមរម្យសម្រាប់ ក្មេងអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំ។

► Parental guidance: Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 years of age.

Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales

💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙

► កូនជ្រួកទាំង៣ - Three Little Pigs : https://youtu.be/KZ12JiGf3r0

► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf And The Seven Little Goats : https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM

► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella : https://youtu.be/1zxR0c2_R0I

► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel : https://youtu.be/rjohrqFqiks

► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel : https://youtu.be/-tv-97rIlxg

► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/od9gqpqQ0e4

► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/gvUFg-AWu68

► ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ - Sun and the Moon : https://youtu.be/3GvHPt_o4ls

► សាំបេលីណា - Thumbelina : https://youtu.be/uhU8bL0sqHU

► ទាអាក្រក់ - Ugly Duckling : https://youtu.be/bEqdPK1bjeA

► អាលីបាបានិងចោរ40នាក់ - Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/MT9zrRGKToU

► អាឡាដាំង និងចង្រ្កៀងទិព - Aladdin And The Magic Lamp : https://youtu.be/T8KTf0v6sZE

► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/NuQdr9zzKfc

► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots : https://youtu.be/tr3gZfDheec

► រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/6h_7YssNP4A

► ជេក និង ទងសណ្តែក - Jack And The Beanstalk : https://youtu.be/-nSK3fq4JSs

► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU

► ថូវេទមន្ត - Magic Pot : https://youtu.be/9DtcBSTnmoY

► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince : https://youtu.be/0C_Vilru-WY

► អណ្តូងតូចតាច - Little Mermaid : https://youtu.be/C0-D-_yJr0o

#KhmerfairytalesChannel

► Disclaimer
The Khmer Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Khmer Fairy Tales CHANNEL and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Khmer Fairy Tales CHANNEL. Further, Khmer Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

► ការបដិសេធ:
ឆានែលរឿងនិទាននិងវីដេអូទាំងអស់មិនត្រូវបាន“ យកទៅអោយកុមារទេ” ក្នុងអត្ថន័យនៃចំណងជើង ១៦ ស៊ី។ អេ។ អេ។ 2 ៣១២.២ នៃការការពារសិទ្ធិឯកជនតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់កុមារមិនត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំទេ។ [ភាសា] រឿងព្រេងនិទានឆានែល CHANNEL និងម្ចាស់របស់វាភ្នាក់ងារអ្នកតំណាងនិងនិយោជិកមិនប្រមូលព័ត៌មានពីកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំទេហើយបដិសេធការអនុញ្ញាតិអោយតតីយជនដែលព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានពីក្មេងអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំ។ ក្នុងនាម [ភាសា] រឿងនិទានឆានែល CHANNEL ។ លើសពីនេះទៀត [ភាសា] រឿងព្រេងនិទានឆានែល CHANNEL បដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តនិងគោលនយោបាយនានារបស់យូធ្យូបនិងភ្នា.

Tags:
រឿងនិទានខ្មែរ រឿងនិទាន តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ តុក្កតា khmer fairy tale តុក្កតា2019 រឿងនិទានកុមារ fairy tales khmer រឿងតុក្កតា រឿនិទាន ខ្មែរ រឿងតុក្កតា និយាយខ្មែរ khmer fairy tale new 2019 រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ khmer story story khmer rerng nitean khmer រឿងនិទានខ្មែរថ្មីៗ និទានរឿងខ្មែរ fairy tail េរឿងនិទាន ព្រះនាង khmer fairy រឿងចូលគេងជាភាសាខ្មែរ។ ព្រះនាង។ គំនូរជីវចលសម្រាប់កុមារ។ រឿងថ្មីៗ។ The Pebble Shooter Story in Khmer អ្នកបាញ់គ្រាប់គ្រួស
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.