គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20, Kun Khmer

គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20, Kun Khmer - គូដែលទន្ទឹងជាយូរបានមកហើយ

គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20, Kun Khmer គូដែលទន្ទឹងជាយូរបានមកហើយ វាយសាហាវហួសថ្លែង គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20, វីដេអូ៖ https://youtu.be/_kvIJBmOEVo Lao Chetra Vs Moeun Sokhuch, CNC TV boxing 25 April 2020 #KunKhmerSuperFights #KunKhmerVsMuayThai #ប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិ សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រដាល់គុនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានេលយូធូប Kun Khmer Super Fights។ ពួកយើងបង្តើតឆានេលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរអោយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ពួកយើងនឹងថតវីដេអូប្រកួតចេញពីគ្រប់សង្វៀន ក៏ដូចជាកិច្ចសំភាសន៍ នឹងការហ្វឹកហាត់ របស់កីឡាករគុនខ្មែរនានា ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើវីដេអូពួកយើងក៏ត្រូវការចំនូលខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពខ ដែលវាត្រូវការ ការជួយពីបងប្អូន ដែលការជួយនោះមានអ្វីធំដុំទេ គ្រាន់តែពេលដែលបងប្អូនទស្សនាជួយចុច Like ឬក៏ចុច Subscribe តែប៉ុណ្ណោះ។ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា យើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រដាល់គុនខ្មែរយើង។ Hello my dear brothers and sisters, you love Khmer boxing and welcome to Khmer Khmer Kun F Super. We created this channel for the purpose of promoting Khmer martial arts as much as possible, and we will be shooting video from every arena as well as interviewing Khmer martial arts fighters, but in making the video We also need some money to support our activity that needs your help. Just click likes Subscribe and Share please. Thank you all for watching us together for our Khmer Boxing.

គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20, Kun Khmer
 

គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20, Kun Khmer

គូដែលទន្ទឹងជាយូរបានមកហើយ វាយសាហាវហួសថ្លែង
គូដណ្តើមពាន វៃសាហាវណាស់ម្ចាស់ថ្លៃ, ឡៅ ចិត្រ្តា vs មឿន សុខ ហ៊ុច , CNC boxing 25/04/20,
វីដេអូ៖ https://youtu.be/_kvIJBmOEVo

Lao Chetra Vs Moeun Sokhuch, CNC TV boxing 25 April 2020

#KunKhmerSuperFights #KunKhmerVsMuayThai #ប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិ

សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រដាល់គុនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានេលយូធូប Kun Khmer Super Fights។ ពួកយើងបង្តើតឆានេលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរអោយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ពួកយើងនឹងថតវីដេអូប្រកួតចេញពីគ្រប់សង្វៀន ក៏ដូចជាកិច្ចសំភាសន៍ នឹងការហ្វឹកហាត់ របស់កីឡាករគុនខ្មែរនានា ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើវីដេអូពួកយើងក៏ត្រូវការចំនូលខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពខ ដែលវាត្រូវការ ការជួយពីបងប្អូន ដែលការជួយនោះមានអ្វីធំដុំទេ គ្រាន់តែពេលដែលបងប្អូនទស្សនាជួយចុច Like ឬក៏ចុច Subscribe តែប៉ុណ្ណោះ។ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា យើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រដាល់គុនខ្មែរយើង។

Hello my dear brothers and sisters, you love Khmer boxing and welcome to Khmer Khmer Kun F Super. We created this channel for the purpose of promoting Khmer martial arts as much as possible, and we will be shooting video from every arena as well as interviewing Khmer martial arts fighters, but in making the video We also need some money to support our activity that needs your help. Just click likes Subscribe and Share please. Thank you all for watching us together for our Khmer Boxing.

Tags:
Kun Khmer Vs Muay Thai Kun Khmer 2020 Kun Khmer boxing 2020 Prodal Kun Khmer Brodal គុនខ្មែរ Vs ថៃ គុនខ្មែរ 2020 ប្រដាល់ 2020 កីឡាប្រដាល់ខ្មែរ2020 កីឡាប្រដាល់ ប្រដាល់អន្តរជាតិ2020ថ្មីៗ Kun Khmer Super Fights Lao Chetra Vs Moeun Sokhuch CNC TV boxing 25 April 2020 seatv boxing muay thai kun khmer
Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.