សាហាវណាស់ខ្មាន់កាំភ្លេីងបេីករថយន្ត២គ្រឿងមកបាញ់រះជិត១០គ្រាប់ផ្អេីលឆោឡខ្លាំង, Media Clips Service

សាហាវណាស់ខ្មាន់កាំភ្លេីងបេីករថយន្ត២គ្រឿងមកបាញ់រះជិត១០គ្រាប់ផ្អេីលឆោឡខ្លាំង, Media Clips Service - ភ្ញាក់ផ្អេីលខ្លាំងណាស់ ករ

សាហាវណាស់ខ្មាន់កាំភ្លេីងបេីករថយន្ត២គ្រឿងមកបាញ់រះជិត១០គ្រាប់ផ្អេីលឆោឡខ្លាំង, Media Clips Service ភ្ញាក់ផ្អេីលខ្លាំងណាស់ ករណីផ្ទុះអាវុធអស់ជាច្រើនគ្រាប់ បង្កអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើល នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់។ ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវអ៊ែរ៦ ត្រង់ចំណុចផ្លូវរថភ្លើង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ៕ នាវេលាម៉ោង១០:២០នាទីយប់ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០៕ Welcome To News 1st Youtube channel,Thank you and kindly subscribe my Youtube channel please. CLICK LINK BELLOW FOR SUBSCRIBE ▶ https://goo.gl/tSTuq1 RFA Khmer News ▶ https://www.rfa.org/khmer/ Radio Free Asia RFI Khmer ▶ http://km.rfi.fr/ Radio France Internationale VOA Khmer Radio▶ https://khmer.voanews.com/ VOD Hot News ▶ http://vodhotnews.com/ VAYO FM Radio ▶ http://vayofm.com/ the cambodia daily news today cambodia daily news in khmer khmer breaking news today khmer news today 2017 khmer post news today rfi khmer news today khmer news today khmer news clip rfi khmer radio

សាហាវណាស់ខ្មាន់កាំភ្លេីងបេីករថយន្ត២គ្រឿងមកបាញ់រះជិត១០គ្រាប់ផ្អេីលឆោឡខ្លាំង, Media Clips Service
 

សាហាវណាស់ខ្មាន់កាំភ្លេីងបេីករថយន្ត២គ្រឿងមកបាញ់រះជិត១០គ្រាប់ផ្អេីលឆោឡខ្លាំង, Media Clips Service

ភ្ញាក់ផ្អេីលខ្លាំងណាស់ ករណីផ្ទុះអាវុធអស់ជាច្រើនគ្រាប់ បង្កអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើល នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់។ ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវអ៊ែរ៦ ត្រង់ចំណុចផ្លូវរថភ្លើង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ៕ នាវេលាម៉ោង១០:២០នាទីយប់ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០៕
Welcome To News 1st Youtube channel,Thank you and kindly subscribe my Youtube channel please.
CLICK LINK BELLOW FOR SUBSCRIBE ▶ https://goo.gl/tSTuq1

RFA Khmer News ▶ https://www.rfa.org/khmer/ Radio Free Asia
RFI Khmer ▶ http://km.rfi.fr/ Radio France Internationale
VOA Khmer Radio▶ https://khmer.voanews.com/
VOD Hot News ▶ http://vodhotnews.com/
VAYO FM Radio ▶ http://vayofm.com/

the cambodia daily news today
cambodia daily news in khmer
khmer breaking news today
khmer news today 2017
khmer post news today
rfi khmer news today
khmer news today
khmer news clip
rfi khmer radio

Copyright © 2020 GoDialy All Rights Reserved.